Zasady działania

Zasady działania serwisu internetowego 8segment.pl:

  1. Treści publikowane w Serwisie są udostępniane całkowicie za darmo. Nie zamierzam wprowadzać opłat żadnego rodzaju ani ograniczać dostępności do żadnej części moich materiałów publikowanych w Serwisie. Wyjątkiem od tej zasady są pozycje (np. książki), które stanowią dzieła odrębne od niniejszego Serwisu, a są tutaj jedynie promowane.
  2. Nie pobieram żadnych informacji od Użytkowników serwisu, z wyjątkiem tych, które zostały określone w Polityce Prywatności.
  3. Na łamach niniejszego Serwisu znajdują się boksy reklamowe, których zadaniem jest uzbieranie pieniędzy na utrzymanie działania Serwisu oraz jego rozwój. Chodzi tutaj przede wszystkim o koszty związane z opłacaniem domeny i serwera, ale także obsługi administracyjnej, graficznej czy promocyjnej. Choć przychody z reklam nie są wielkie, mam nadzieję, że w zupełności wystarczą na pokrycie kosztów rocznego utrzymania Serwisu.
  4. Staram się stale – w miarę możliwości – rozwijać zawartość niniejszego Serwisu. Zastrzegam jednak, że robię to tylko w czasie wolnym od pracy zawodowej, w związku z czym mogą pojawiać się „przestoje” w publikacjach.
  5. Niniejszy Serwis służy jako strona autorska, na której publikuję swoje utwory oraz informacje o nich, a także pewne przemyślenia związane z szeroko pojętą sztuką i działalnością artystyczną. W części określanej jako blog piszę o rzeczach związanych z działalnością innych artystów, których praca warta jest udostępniania.